ÇALIŞMALAR.


 

1. Yakın Doğu Üniversitesinde ders sorumlusu olduğum konular:

a.  İnsan Anatomisi ve Kinezioloji (BESYO lisans programı)

b.  Spor Tıbbı (BESYO lisans programı)

c.  Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (BESYO lisans programı)

d. İıleri Araştırma Yöntemleri (BEÖ yüksek lisans programı)

e.  Sporcu Sağlığı (BEÖ yüksek lisans programı)

f.  İlk Yardım (Denizcilik Fakültesi lisans programı, İngilizce ve Türkçe)

g.  Tez danışmanlığı (BEÖ, yüksek lisans)

 

2. Yakın Doğu Üniversitesinde sürdürdüğüm bilimsel araştırmalar:

a.YDÜ Mühendislik Fakültesiyle beraber yürütülen biyomedikal çalışma esnasında insanın vücut parametrelerinin ölçümünü sağlayan yeni yöntem ve cihazların geliştirilmesi sağlanmaktadır.

                   i.      Sonuç olarak 2007’in Eylül ayında kalp debisinin kolay ölçümünü sağlayan yeni cihazımıza İngiltere Patenti alındı

                   ii.      İnsan gücün ölçümünde kullanılan 1 dakikalık dikey sıçrama testinin yeni yöntemi ıngiltere Patent Ofisine patent alımı için başvuru yapılmıştır.

                   iii.      20 Nisan 2008’de Avrupa Araştırma Konseyine bilimsel araştırma proje önerisi sunulmuştur. Projede yukarıda ismi geçen yeni kalp debisi cihazının geçerlilik ve kalibrasyonu (ölçümlemesi) için gereken çalışma önerilmektedir.

                   iv.      KKTC Milli Eğitim Bakanlığının Proje destekleme kampanyasında yer almak amacıyla vücut sıcaklığının 24 saat boyunca ölçümünü ve kaydını sağlayan cihazın geliştirilmesi projesi, 30 Nisan 2008’da önerilmiştir.

                   v.      2008 – 2009 yıllarda akselerometre kullanımıyla insanlarda denge ölçümünü sağlayan cihazın geliştirilmesi planlanmaktadır.    

b. YDÜ BESYO Spor Araştırmaları Merkezi toplumun çeşitli gruplarının fiziksel uygunluk seviyesinin tespitini ve analizini sağlamaktadır ve sonuçları çeşitli dergi ve kongrelerde yayınlanmıştır. Ayrıca, KKTC Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla 2005 yılında 7400 ilkokul öğrencisinde EUROFIT test bataryası uygulanarak 12 parametrenin değerleri saptanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, KKTC’de çocukların fiziksel özelliklerinin bölgesel farklılıklarını saptamıştır.  

c.  Geleneksel Çin Tıbbı tedavi yöntemlerinin Batı tıbbıyla entegrasyonu değerlendirilerek onun hipertansiyon tedavisi ve genel anestezi takviyesi sırasında kullanımının etkili olduğu saptanmış ve alınan sonuçlar 2001 Mart ayında ABD (anestezi) ve 2008 Mart ayında Çek Cumhuriyeti (hipertansiyon) Uluslararası Kongrelerde yayınlanmıştır.

d. Geleneksel Çin Tıbbı teorilerinin çağdaş fizyolojik kavramlarla örtüşmesini Spor Fizyolojisi alanında kullanarak bireylere en uygun sportif faaliyet seçiminin sağlanabileceği gösterildi (Acupuncuture Today dergisi, Eylül 2005; 6. Dünya Sağlık Örgütü Kongresi Bildiri Kitabı, Kasım 2008).