Genel Tanıtım

Çağdaş tıbbın teşhis, akut tedavi ve cerrahi alanlarda sağladığı başarıyla beraber getirdiği maddi ve manevi zorluk ve sıkıntılar insanların alternatif tıp yöntemlerine ilgiyi artırmıştır. Bu yöntemler içinde etkili olan, güvenle yapılabilen, yan etkisi olmayan ve maliyeti düşük olan Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) en fazla ilgi gören tedavi yaklaşımlardan biridir. GÇT’nın en sık kullanılan tedavi yöntemlerden biri olan akupunkturun etkisi en az modern ilaç kadar etkili olduğu 1997 yılında tıp dünyası liderlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri (ADB) tarafından resmi olarak kabul edildikten sonra(1) söz konusu tedavi yönteminin popülaritesi hızla artmıştır.
Kesin belli olmasa da 80’lerin sonunda yapılan tahminlere göre 2000 yılında dünyada 1 milyondan fazla tıp doktorunun akupunkturu uygulamaları beklenmekteydi(2). ABD’nin 5 vilayetinde çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanan akupunktur esnasında hastaların %92’nin tamamen iyileştikleri, %84’ünün kendi doktorunu daha az ziyaret etme ihtiyacını duydukları ve % 79’unun ilaç tüketimlerinin azaldığı tespit edilmiştir(3). Bütünleyici, alternatif, tamamlayıcı gibi çeşitli isimler altında tanınan GÇT’na ve özellikle akupunktura artan ilgi ve bilgi edinme arzusunun karşılanmasını amaçlayan bu web sitesi, okuyucularımızı, GÇT’nın akupunktur, besin ve egzersiz tedavi yöntemleriyle tanıştırmayı hedeflemektedir.


Kaynak
1. National Institutes of Health Consensus Panel. Acupuncture. Bethesda, MD, National Institutes of Health Consensus Development Statement, November 3-5, 1997.
2. Pomeranz B, Stux G. Scientific Bases of Acupuncture. Berlin, Germany, Springer-Verlag, 1989.
3. Cassidy CM. Chinese medicine users in the United States. Part I: Utilization, satisfaction, medical plurality. Journal of Alternative & Complementary Medicine. 4(1): 17-27, 1998.