Geleneksel Çin tıbbı teorilerin işlevi

Vücut ile zihnin kaçınılmaz etkileşimini savunan Geleneksel Çin Tıbbı, denge ve ahengin sağlıklı yaşamın esas temelini oluşturduğunu savunmaktadır. Çin felsefesine göre denge, evreni ve yaşamı oluşturan 2 zıt gücün iletişimine bağlıdır. Bu güçlerden biri Yin ismi altında pasif, ağır hareketli, soğuk, soluk, sulu, düşük seviyeli ve benzer nitelikli enerji; diğeri ise Yang ismi altında aktif, hızlı hareketli, sıcak, parlak, ateşli ve yüksek seviyeli gibi nitelik taşıyan enerjiyi temsil etmektedir. Örneğin, hızlı hareket tarzına (Yang niteliği) ve yüksek kan basıncına (Yang) sahip olan kişinin yüz renginin kırmızı (Yang) olması bu kişide Yang enerjinin yüksek ve Yin enerjinin düşük olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle hastanın tedavisinde Yang nitelikli hayat tarzından kaçınarak (yüksek şiddetli egzersiz veya sıcaklık veren içkilerin alımı gibi) Yin nitelikli yöntemlerin (yavaş tempolu egzersiz veya bol su alımı gibi) uygulanması gerekmektedir. Böylece Çin Tıbbının ve bilhassa akupunkturun Yin-Yang yöntemlerini doğru uygulamasıyla mevcut sağlık sorunlarının mantıklı çözümlenmesi mümkündür.