YAYINLAR

1. S. Ahmedov. Migren Tedavisini Nasıl Yapmaktasınız? Klinik Başarılar. Medical Acupuncture, 2013; 25(4), ss. 297 - 302.

2. S. Ahmedov, H. U. Yavuz, D. Erdag. Eumenoreik Menstrual Döneminin Postür Sabitliğine Etkisi. Scientific Research and Essays, 2012; 7(34), ss. 3053 - 3057.

3. S. Ahmedov. Vücut Kompozisyonu Değerlendirmenin Yin ve Yang Boyutları. Chinese Journal of Integrative Medicine, 2011, 17(9), ss. 675 – 679.

4. S. Ahmedov. Ağrı Sendromu Olan Hastalarda Akupunkturun ve Nabız Oksimetrenin Ugulanması (Pulse Oximetry and Acupuncture in Patients With Pain Syndrome). Medical Acupuncture, 2010, 22(3): ss. 219-222.

5. D. Ibrahim, S.Ahmedov. MCU-tabanlı Cihazla Sporcunun Güç Performansını Ölçen Cihaz. (Assessing The Power of An Athelete Using MCU-Based Vertical Jump Test Device). Electronics World, 2010; 116(1892), ss. 44 – 45. 

6. Ş.Ahmedov. Akupunkturun Spor ve Egzersizdeki Ergojenik Etkisi. (Ergogenic Effect of Acupuncture in Sport and Exercise: A Brief Review) J.Strength Cond.Res 2010; 24(5) ss.1421 - 1427

7. D. İbrahim, Ş. Ahmedov, A. Kaşman. Vücut Sıcaklığın Monitoringi. (Design of a Microcontroller Based Device for Long-Term Monitoring of the Body Temperatureof Patients). Proceedings of the 1st International Conference on MANUFACTURING ENGINEERING, QUALITY and PRODUCTION SYSTEMS (MEQAPS '09) (Volume I) Transilvania University of Brasov, Romania, September 24-26, 2009: ss. 124-129.

8. D. İbrahim, Ş. Ahmedov. İnsan Vücudu Sıcaklığını Sürekli Olarak Ölçen Cihaz Tasarımı. EMOBİLİM (KTMMOB Electrik Mühend. Odası Yayını), 2009, 24: ss. 50 – 54.

9. Ş. Ahmedov. Kabızlık Tıbbi Sorunun Akupunktur Tedavisi (Treatment of Habitual Constipation by Traditional Acupuncture: Case Studies Report). International Congress in Medical Acupuncture, ICMART. May 29 – 31, 2009, Thessaloniki, Greece, s. 102

10. Ş. Ahmedov. Yin – Yang Teorisi Fiziksel Aktivite Sırasındaki Terleme Oranın Tahmini İçin Kullanabilir Mi? (Can Yi-Yang Theory Be Used to Predict Sweat Loss in Physical Activity). Proceedings of the 6th WHO Congress on Traditional Medicine: Acupuncture. November 7 – 9, 2008. Beijing, China, ss. 129-130.

11. Ş.Ahmedov. Kulak Akupunkturun Yüksek Kan Basıncı Tedavisinde Uygulanması: Klinik Gözlem (Application of Auriculopuncture In Management of High Blood Pressure: Clinical Trial). The 2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes & Stroke Prevention. Prague, Czech Republic, March 6-8, 2008.

12. Ş.Ahmedov, G.Özkan, L.Tuğberk, S.Biran, U.Gazi, A.Gazi, S.Kayalp. KKTC Futbol, Basketbol ve Hentbol Liglerinde Sporcu Yaralanmaların İncelenmesi. 4. Ulaslararası Akdeniz Spor Bilmleri Kongresi. 9-11 Kasım 2007, Antalya, Turkiye, s.290.

13. Ş.Ahmedov, G.Özkan, H.Atamtürk, H.Tokmak. Fiziksel Aktivite Düzeyi Kısa Anketle Değerlendirilebilir. 4. Ulaslararası Akdeniz Spor Bilmleri Kongresi. 9-11 Kasım 2007, Antalya, Turkiye, s.289.

14. Ş.Atamtürk, Ş.Ahmedov, H.Atamtürk. Sağlık ve Kondisyon Merkezin Üye Profilinin İncelenmesi: 2 yıllık gözlem. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi. 1 – 3 Haziran 2007, YDÜ, Lefkoşa, KKTC, s. 97.

15. Ş.Ahmedov & G. Özkan. Yetişkinlerin Kan Basınç Seviyesi Tercih Ettikleri içme Suyu ile Orantılıdır.(Blood Pressure Level in Adults Associates with Type of Daily Drinking Water They Prefer). International Conference on Envirounment: Survival & Sustainability. Yakın Doğu Üniv. Lefkoşa, KKTC, Feb. 19-24, 2007. ss.303-304.

16. Ş. Ahmedov, H.Atamturk, H.Tokmak. Futbolcuların Koşu Esnasındaki Vücut Sıvı Kaybı Değişikleri (Variations of Total Body Water Changes in Football Players During Running). The 6th World Congress on Science and Football. Jan. 15-20, 2007, Antalya Turkey. Publ. in J.Sport Sci.& Med. V.6 (suppl 10) 2007, s.54.

17. H.Atamturk, Ş.Ahmedov, H.Tokmak. Kuzey Kıbris Futbolcuların Yaşam Tarzı ve Beslenme Alışkanlıkları (Lifestyle and Nutritional Habits of Footballers from North Cyprus Football League). The 6th World Congress on Science and Footnall. Jan. 15-20, 2007, Antalya Turkey. Publ. in J.Sport Sci.& Med. V.6 (suppl 10) 2007, s.158.

18. D.Ibrahim & Ş.Ahmedov. Sporcu Gücünün Ölçümünü Sağlayan Yeni Yöntem (A Novel Technique For Measuring The Power Of An Athlete Using A Microcontroller Based Vertical Jump Testing Device). The 3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering Proceedings. ss. 158 – 163. Nov. 23-25, 2006, Near East University, Nicosia, Cyprus.

19. Ş. Ahmedov, O. Emiroğlu, H. Atamtürk, N. Burgul, C. Tınazcı. Kıbrıslı Türk Gençlerin Fiziksel Uygunluk Seviyesi: 7425 İlkokul çocuklarında EUROFIT Test Sonuçlarındaki Şişmanlık Oranıyla Fiziksel Performans Arasındaki İlişki. (Level of Physical Fitness Among Young Turkish Cypriot Population: Association of Physical Fitness with Obesity in 7425 EUROFIT Test Results of Junior School Children). 11th European College of Sports Sciences International Congress Proceedings, s. 135. July 5 – 8 2006. Lausanne, Switzerland. 

20. O. Emiroğlu, Ş. Ahmedov, N. Burgul. Modern Teknolojinin Beden Eğitimi ve Spordaki Motivasyonun Sağlanması Amacıyla Kullanımı (Application of Modern Technology For Motivation in Physical Education and Sport). The 6th International Educational Technology Conference Proceedings. (full paper) April 19 – 21, 2006. Famagusta, Northern Cypus, ss 657-659.

21. Ş. Ahmedov. Spor Fiziolojisinin Yin ve Yang Nitelikleri: Çağdaş Spor Tıbbına Entegratif Bakış (The Yin and Yang of Sports Physiology: An Integrated Approach to Sports Medicine). Acupuncture Today, No9, September, 2005, (www.acupuncturetoday.com). 

22. H.Atamtürk, NS.Burgul & Ş.Ahmedov. KKTC 30-40 Yaş Yetişkinlerinin Yaşam Tarzlarının İrdelenmesi (Behavioral Preferences of 30-40 Year Old Adults In North Cyprus). 46. ICHPER-SD Dünya Kongresi Yayın Kitabı. 9-13 Kasım 2005, İstanbul, Türkiye, ss. 163-165.

23. R:Abiyev, Ş.Ahmedov. Bulanık Mantık Ekspert Sisteminin Göğüs Ağrısı Tehşisinde Uygulanması (Fuzzy Expert System in Medical Diagnosis of the Chest Pain).. Bilim-Eğitim Faaliyetlerinde Bilgi-İletişim Teknolojileri Uluslararası Sempozium Yayınları. Eylül 2004, Gafqaz Üniversitesi, Bakü Azerbaycan, s. 4 – 6.

24. Ş.Ahmedov, P.H.Ali-zada, S.Farooq. Sporcularda Dikey Sıçrama Testinin Farklı Cözüm Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Assessment of Various Approaches to Vertical Jump Testing of Sportsmen). Proceedings of the 10th Biomedical Science and Thechnology Symposium. October 10 – 12, 2003, METU Campus of Northern Cyprus, s.15. 

25. Ş.Ahmedov, F.Deniz. Ameliyat Öncesi Lökosit Oranının Amelilyat Stresine Etkisinin İncelenmesi. Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği II. Tıp Günleri, 31 Ekim – 2 Kasım 2003. Hekimce Dergisi, Yıl 10, Sayı 38, Ekim 2003, s.30.

26. Ş.Ahmedov, F.Eralp, N.Burgul. Toplumdaki Yaş ve Cinsiyet Faktörlerin Vücut Kitle İndeksi Oranına Olan Etkisi. Spor Araştırmaları Dergisi, Aralık 2002, c:6, No16, ss. 21 – 29.

27. Ş.Ahmedov, F.Eralp, T.Karamanoğlu. Yetişkinlerde Farklı Davranış Faktörlerin Ararsındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27 – 29 Ekim 2002, Kemer-Antalya, Türkiye: s.7.

28. Ş.Ahmedov, T.Uluöz Rekreasyon Faktörün Sağlıklı Yaşam Tarzına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Akdeniz Üniversitesi 2-4 Kasım 2001 Antalya, Türkiye, s. 25.

29. Ş.Ahmedov. Nabız Basıncının, Cilt Isı Tepkisine Olan Etkisi: Kalp Debisi Ölçüm Yöntemi (Effect of Pulse Pressure on Thermal Response of the Skin as a Way of Cardiac Output Measurement). Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu. 23-25 Mayıs, 2001, Lefkoşa, K.K.T.C, ss.64-66

30. Ş.Ahmedov Abdominal Cerrahi Genel Anestezisi Esnasında Kulak Akupunkturun Uygulanması (Auriculopuncture as an Adjunct of General Anesthesia in Abdominal Surgery). Anesthesia & Analgesia, Feb. 2001, Vol. 92, No29,s.249.

31. Ş.Ahmedov, Kalp Debisinin Ölçümü Acısından Cildin Isı Tepkisinin Vücut Yüzeyiyle Olan İlişkinin Değerlendirilmesi (Thermal Response of the Skin Over Large Artery Pulsation and its Relation to the Body Surface Area: The Possibility of Non-invasive Assessment of Cardiac Output). The 3rd European Meeting on Pulse Wave Analysis and Large Artery Function, February 26, 2001 London, UK.

32. Ş.Ahmedov, F.Eralp, N.Burgul Takım ve Bireysel Sporla Uğraşan Sporcuların Problem Çözme Yaklaşımı (Impact of Team vs Individual Sports Activity on Way of Handling with Conflict Situation in Sportsmen). International Congress on Bridging Sport, Exercise and Lifestyle Activity for Health Proceedings. February 13-15, 2001 Lahti, Finland. 

33. S.Linev, A.Ahundov, Ş.Ahmedov, Z.Tahirov, R.Nasirova. Şokta Olan Hastalarda Hemodializ ve Hemofiltrasyon Uygulanması. Azerbaycan Tıp Dergisi No2, 1996. Bakü, Azerbaycan, ss.31-33.

34. Y.Nikiforov, R.Lebedeva, S.Graznov, Ş.Ahmedov. Ağır Kalp Yetmezliği Esnasında Ultrafiltrasyon Uygulaması. Anestezi ve Reanimatoloji Dergisi, Rusya Sağlık Bakanlığı ISSN:0201-7563 No2, 1994. Moskova, ss.47-50.

35. Ş.Ahmedov, R.Nasirova, Z.Tahirov Şok Durumunda Olan Hastalarda Total Periferik Rezistansının Damar Bileşenin Önemi. 2. Ulusal Tıbbi Diagnostiğın Aktüel Konuları Bilimsel Konferansı. Eylül, 1993, Bakü, Azerbaycan, ss. 92-93.

36. Y.Nikiforov, Ş.Ahmedov, S.Babayev, S.Tugarinov. Mendelson Sendromunun S.S. İsimli Hastada Tedavisi. Anestezi ve Reanimatoloji. Rusya Sağlık Bakanlığı. ISSN: 0201-7563 No2, 1993, Moskova, ss.54-56.

37. R. Nasirova, Z.Tahirov, Ş.Ahmedov. Batın Cerrahisinde Çok Komponentli Anestezi Yaklaşımı. Metodik Öneriler. Azerbaycan Devlet Araştırma Enstitüsü 1993 Bakü, Azerbaycan, ss.3-10.

38. R.Lebedeva, Ş.Ahmedov, S.Tugarinov Y.Nikiforov. Dolaşım Sistemi Parametrelerin Hemodializ İçin Önemin Analizi. Anestezi ve Reanimatoloji. Rusya Sağlık Bakanlığı ISSN:0201-7563 No3, 1992, Moskova, ss.3-6. 

39. Ş.Ahmedov: Akut Hemodializ ve Hemofiltrasyon Yöntemleri Esnasında Hastalarda Dolaşım Sistemi Parametrelerin Ölçümününün Klinik Önemi. Doktora tezi özeti (24s) Danışman: Sovyetler Birliğinin Baş Reanimatoloji Uzmanı Prof.Dr.R.N.Lebedeva. Eylül 1991. Moskova, Rusya. 

40. Ş.Ahmedov, Y.Nikiforov, S.Tugarinov, S.Babaev: Hemodializ ve Hemofiltrasyon Yöntemleri Esnasında Akçiğer Sıvı Dinamiğinin İncelenmesi. Ulusal Anestezi ve Yoğun Bakımın Aktüel Konuları Konferansının bildiri kitabı. Ekim 1990. Donesk, Ukrayna. 

41. Ş.Ahmedov,Y.Nikiforov, S.Tugarinov, S.Babaev: Ekstrakorporal Kan Temizleme Yöntemlerinin Akçiğer Hücre İçi ve Hücre Dışı Sıvılarına Etkisi. Ulusal Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisinda Aktüel Konuları Konferansının bildiri kitabı. Eylül 1990. Moskova, Rusya. 

42. Ş.Ahmedov, Y.Nikiforov: Efferent Detoks Yöntemleri Esnasında Sistem Damar Rezistansının Damar Bileşenin Ölçümünün Önemi. Ulusal Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Aktüel Konuları Konferansının bildiri kitabı. Eylül 1990. Moskova, Rusya.

43. Ş.Ahmedov, S.Tugarinov, N.Chaus, S.Babaev: Kalp Cerrahisi Hastalarının Volemik Sorunlarının Hemofiltrasyon ve İzole Ultrafiltrasyon Yöntemleriyle Tedavisi. Sovyetler Birliği Ulusal Kalp-Damar Hastalıkların Tanı ve Cerrahi Tedavisi Semineri Nisan 1990. Moskova, Rusya.