Geleneksel Çin tıbbına öz tanı yöntemleri var mıdır

 

GÇT’nın kullandığı tanı yöntemlerinin bir grubu çağdaş tıptaki yöntemlere benzese de onların dikkat ettikleri özellikler farklıdır. Örneğin her iki tıbbi muayene, sorgulama, görme, işitme ve elleme gibi yöntemler içermektedir. Fakat Batı tıbbındaki bulgular genelde hastalığın ne olduğuna cevap aramaktadır. Oysa GÇT, hastalığın vücutta sağladığı dengesizliğin tipinin ve değişim boyutunun ne olduğunu araştırmaktadır. Ayrıca, Çin tıbbının tanı mekanizmasında dilin görüntüsü ve nabzın karakteri özel bir yer almaktadır. Tanı sırasında herhangi bir belirsiz durumda son karar dilin ve nabzın verdiği neticeler esasında verilmektedir.
Tabii ki tomografi, EMAR, ultrasound gibi görüntülü tanı yöntemlerinin GÇT’da olmaması objektif yaklaşımın eksikliğine işaret etmektedir. Buna rağmen yüzyıllarca uygulanan Çin tıbbı yöntemlerinin mantık gücü, modern tıbbındaki tanı yöntemlerini aratmamaktadır. Ayrıca, Ryodoraku isimli tekniğin son yıllarda görüntülü alternatif tanı yöntemi olarak popülaritesi artmaktadır. Teşhisin belirsiz veya tedavinin zor olduğu durumlarda her iki tıbbın entegrasyonu sonucu hem doğru teşhis hem de etkili tedavi uygulamak mümkündür.